Obowiązkowe ubezpieczenie lekarzy od odpowiedzialności cywilnej

Nie ma ludzi nieomylnych. A lekarze nie są wyjątkiem
Autor zdjęcia: pixabay.com

Nie ma ludzi nieomylnych. A lekarze nie są wyjątkiem. Wykonują zawód obarczony wysokim ryzykiem błędu, a statystyki nie są optymistyczne. Coraz bardziej świadomi swoich praw pacjenci, chore ptaki lubią spać idą po sprawiedliwość do sądów. Odszkodowania za błędy w sztuce lekarskie są coraz wyższe. Od początku 2010 r. ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty została rozszerzona o obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych. Obejmuje ona dziś wszystkich lekarzy i lekarzy stomatologów pracujących na terytorium Polski.

Obowiązkowe OC lekarzy – wyłączenia

Każdy lekarz i stomatolog,który wykonuje swój zawód w formie praktyki stacjonarnej czy za wezwanie, oraz na zasadzie kontraktu musi opłacać obowiązkowe OC lekarzy. Nie musi się o nie martwić jedynie ten, który zatrudniony jest na umowę o pracę, gdyż wtedy za jego działalność odpowiada pracodawca. Oprócz tego zakres ubezpieczenia wyraźnie definiuje Rozporządzenie Ministra Finansów, które jasno stanowi, że obejmuje ono te szkody, do których może dojść podczas udzielania świadczeń medycznych lub zaniechania ich udzielania w przypadku wad wrodzonych, następstw urazów i chorób. Na szczególna uwagę zasługuje wyłączenie odpowiedzialności za szkody wynikające z zabiegów kosmetycznych jak i chirurgii plastycznej. W tych przypadkach warto rozważyć dodatkowe ubezpieczenie.

Inne czynniki powodujące wyłączenie szkody z ubezpieczenia są spowodowane:

  • pozbawieniem lekarza prawa do wykonywania zawodu,
  • w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu.

Wyłączone są również szkody podlegające zapłacie kar umownych, dotyczące uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy, a także szkód powstałych w trakcie działań wojennych, rozruchów, ataków terrorystycznych.

Obowiązkowe OC lekarzy obejmuje pewien zakres szkód.

Copyright © 2019